Sezóna 2007

Z Klub lesního golfu
Verze z 19. 3. 2012, 16:20, kterou vytvořil PePa (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: lefte sobotní večer 1. prosince 2007 a my můžeme bilancovat již osmou kompletní sezonu Klubu lesního golfu (KLG). Po Georgovi, Járovi,...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pismeno-J.gif

e sobotní večer 1. prosince 2007 a my můžeme bilancovat již osmou kompletní sezonu Klubu lesního golfu (KLG).

Po Georgovi, Járovi, Míše, Daně, znovu Járovi a Prochym2 se šestým šampiónem KLG stává Míla.

Nový šampión

Pismeno-J.gif

aká byla jeho sezona? Již od začátku spolu s Václavem naznačovali, že se rodí další výjimečné duo, nově složený tým Mentos. Hned ve svém úvodním vystoupení v Kunraťáku všem vypálil rybník a v dramatické koncovce zvítězili. Tento pocit si pak ještě třikrát zopakovali – na Vyžlovce, v Úvalech a na Angel´s Sweet Cupu (ASC). Prostě, když hráli spolu, nikdo je neporazil. A i když byl Míla na obou singlech vždy až za svým spoluhráčem, Václavova neúčast na rokycanském PLESu znamenala konečné vítězství pro Mílu.

Novinky

Přesuny

Pismeno-D.gif

alší novou věcí této sezony byl odchod z tradičního Ohrobce, kde terén již loni prostě stěží připomínal les, do malebného prostředí Vyžlovky, kde poprvé uspořádal Dan Suk, snad již stálý člen „přední desítky“, turnaj, kterému kopcovitý ráz krajiny a zejména průtrž mračen (padaly i kroupy!!!) – a vlastně i tak trochu já – dali název Vyžlovský masakr. Dodejme, že naštěstí ne motorovou pilou ani lesogolfovou holí. Došlo tak ke kuriózní situaci, kdy bylo finále přerušeno během první jamky a turnaj následně ukončen a vyhlášen až v červnu v Rokycanech.

Mluvíme li o přesunech, nesmíme zapomenout na další ochod z tradičního „plácku“ v Dobřichovicích. Prochy a následně „jeho“ chata, se stali hostitelem červnového rokycanského PLESu. I tentokrát při finále pršelo, ale zřejmě i díky absenci krupobití a faktu, že se hraje o 7 bodů, se dohrálo.

Jó Úvaly jsou Úvaly

Pismeno-P.gif

oděkovat chci také Martině a Zuzce, že se tak neohroženě a suverénně zhostily pořádání toho nejtradičnějšího turnaje z tradičních – Úvalské dirky. Dovolte mi prosím krátký exkurz do historie. Jelikož jsem byl před pár sezonami vyhlášen jako hlavní statistik lesního golfu (a postupně se nabalilo pár dalších funkcí….), jsem nerad, když někdo zpochybňuje mnou udávaná čísla, zvláště když pro ně mám podklady. Vězte tedy, že...

Historicky první Úvalská dirka se konala v říjnu roku 1999, další ročníky jsou pak již součástí Kompletní sezony KLG. Takže počítejte se mnou – 8 ročníků + 1 = 9. Takže až ta příští, ÚD 2008 bude jubilejní – desátá. Kdo mi nevěří, nechť si stěžuje u PePy a Luďka, protože i na webu je oficiální datum „narození“ lesního golfu přiřknuto datu 25.7. 1999. přesvědčte se sami: Kronika

Poděkování

Pismeno-D.gif

oufám, že Dan, Prochy i Martina se Zuzkou budou v pořadatelství pokračovat nejen v příští sezoně a patří jim veliký dík. Prosím i všechny hráče k jisté shovívavosti při „doprovodných soutěží“, které pořadatelé vymýšlejí s cílem nás všechny pobavit a zaměstnat při „negolfování“. Vždyť je to pořád jenom „sranda, kterou myslíme smrtelně vážně.“

Vyhlášení

Pismeno-D.gif

nešní vyhlášení proběhlo na tradičním místě, v restauraci Pražanka, kterou nám, díky Bohu, zatím nezrušili. I když její zajištění mělo své lapálie…

Vy, kdož jste nepřišli, jste byli ochuzeni o další konferenciérský exces dvojice A+G, která neváhala vymyslet se několik nových kategorií a zavázala se provádět jejich vyhlašování i v dalších letech. Seznam je na konci. kategorie

O holích

Pismeno-D.gif

ále mi ze svých všech pozic dovolte se vyjádřit ke kauze lesogolfové hole. Když zalistuje na naší webovou stránku, v sekci Pravidla / Vybavení najdete následující:

Hůl

Materiál: dřevo, samorost
Délka: podle velikosti hráče, do pasu +/- 20 cm
Šířka (Průměr): 4 cm
Hůl musí projít tzv. zkušební rourou o průměru 10 cm a výšce 50 cm.

Veškeré spory o plošky a zakroucení holí jsou tedy, podle mne, zbytečné. Takže všechny dosud používané hole tímto prohlašuji za „způsobilé k lesnímu golfu“ a jejich další přezkoumávání nebude vyžadováno. U holí nových bude vyžadován „atest“, tedy veřejné prostrčení hole zkušební rourou na turnaji, kde hráč hodlá hůl poprvé použít. Termín samorost dle mého názoru vylučuje používání laků a barev na hůl, takže jejich používání nebude povolené. Použil-li je někdo už v minulosti, vedení KLG dalo svým mlčením souhlas k používání takové hole a tato hůl smí být i nadále používána.

Myslím, že jsem se vyjádřil dost jasně, rouru o požadovaných rozměrech slíbil dodat Václav, takže věřím, že bude už na příštím turnaji zájemcům k dispozici.

Systém sezony 2008

Pismeno-P.gif

ro příští sezonu jsme se rozhodli zatraktivnit hru i pro „málochodiče“ lehkou úpravou bodovacího systému.

Bývalo pravidlem mít rozdělené turnaje na 4 velké a zbytek malé. 2 singly a zbytek týmové turnaje. Pro příští sezonu (a bude-li mít tento systém úspěch, tak i pro další) byl zvolen následující systém: 3 singly a 4 týmové = 2 velké + 5 malých = 1 velký singl a 1 velký týmový a zbytek malé

Pro velký singl tzv. MASTERS bude platit systém „rotace“. Začne to 2008 v Úvalech a přesune se do……. v sezoně 2009. O místech konání MASTERS bude rozhodovat anketa hráčů. Podobně tomu bude také u GRANDSLAMU, tedy velký týmový turnaj. Pro sezonu 2008 jsem vybral turnaj Angel´s Sweet Cup, který již několikrát zvítězil v anketě turnaj roku. Myslím si, že tato pocta mu rezervovala zatím blíže nespecifikovanou délku mandátu, možná že do doby, kdy by na ASC přišla řada pořádat MASTERS...

Kalendář 2008

Pismeno-D.gif

ohodli jsme se také na předběžném kalendáři pro příští sezonu: • Březen – SMRK – Součkovi
 • Duben – GM CUP – George
 • Květen – Vyžlovka – Dan
 • Červen – PLES – Prochy
 • Září – Úvalská dirka – Martina a Zuzka
 • Říjen – ASC – Angel
 • Listopad – ZLG + závěrečné vyhlášení – G & A+M

Je teď na Součcích, jaké březnové datum zvolí a na SMRKu se pevně stanoví další data.

Bodování sezony 2008

Pismeno-P.gif

ro příští sezonu jsme se také s přítomnými pořadateli dohodli na závazné formě 10 jamek pro základní část, platí jak pro malý, tak pro velký turnaj, nezapočítávají se do ní bonusové jamky. Finále se povinně hraje na GRANDSLAMU, na ostatních týmový turnajích záleží na pořadateli, chuti hráčů hrát a počasí…na singlech se finále nehraje.

Finále GRANDSLAMU je čtyřčlenné, případná další finále tříčlenná. Pokud se na poslední postupové pozici skončí více týmů hraje se v 4, 5, 6,... Nemá to ale vliv na body pro ty kdo nepostoupí. Vypadá to takhle:

 • Malý turnaj: 1. místo 5, 2. místo 4, 3. ev další 3, dále do 20 úderu 2, ostatní 1
 • U GRANDSLAMU 1. místo 7, 2. místo 6, 3. místo 5., 4. ev další 4, dále do 20 úderů 3, ostatní 2.
 • U MASTERS je bodování 1. místo 7, 2. místo 6, 3. místo 5, dále do 10 úderů 4, do 20 úderů 3, ostatní 2.
 • U malého singlu se nic nemění: 1. místo 5, 2. místo 4, 3. místo 3, dále do 10 úderů 2, ostatní 1

Všechno toto bodování se objeví na webu v pravidlech od nové sezony.

Přihlaste se o své body

Pismeno-P.gif

rotože se několikrát stalo, že se „ztratila“ jména hráčů, vyzývám tedy všechny pořadatele, aby vyžadovali po všech hráčích zapsání jména, příjmení event. Přezdívky. Jedině tak nebude docházet v budoucnu k duplicitě v žebříčku.

Slovo závěrem

Pismeno-N.gif

a závěr mého „dopisu“ pár „statistických zajímavostí“ – letos poprvé došlo k prolomení dvou lesogolfových tabu – pokořili jsme magickou 50 hráčů za rok (přesný údaj vám napíšu, až se vyjasní situace kolem nezapsání jmen do cedulek při ASC) a na ZLG 07 hrálo o jednu ženu víc než mužů!

Přeji tedy všem Lesogolfistům klidný zimní spánek a v další sezoně se těším zase na shledanou, slyšenou a zahranou

George

Vyhlašované kategorie:

 • Skokan roku: Zuzka Benešová
 • Nováček roku: Matínek
 • Nejlepší tým roku: Mentos (Míla a Václav)
 • Nejvíc vítězství: Míla a Václav (4)
 • Nejlepší průměr: Míla
 • První dáma lesního golfu: Ivanka
 • Hráč sezony 2007: Míla